พี่เลี้ยงเด็ก

ให้เราจัดหาผู้ช่วยให้คุณ

- or -

Position
Nationality
Salary
Work schedule

Location
Language
Skill
Code

Profile

โค้ด:

วันเดือนปีเกิด:

-

สัดส่วน:

(น้ำหนัก/ส่วนสูง)
- Kg. / - cm.

สัญชาติ:

-

สถานภาพ:

ที่อยู่:

ตำแหน่ง:

ประเภท:

/

เงินเดือน:

ประสบการณ์:

ภาษา:

ทักษา:

หมายเหตุ:

-