แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุ

ให้เราจัดหาผู้ช่วยให้คุณ ฟิลเตอร์

Position
Nationality
Salary
Work schedule

Location
Language
Skill
Code

M258

 • Bangkok
 • Nanny
 • Live in, Full time
 • 20000 THB
ดูเพิ่มเติม

b141

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live in, Full time
 • 18000 THB
ดูเพิ่มเติม

b231

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 7000 THB
ดูเพิ่มเติม

b532

 • Bangkok
 • Elder Care
 • Live in and out, Full time
 • 10000 THB
ดูเพิ่มเติม

B548

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 5000 THB
ดูเพิ่มเติม

b570

 • Bangkok
 • Premium Nanny
 • Live in, Full time
 • 25000 THB
ดูเพิ่มเติม

B627

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 7000 THB
ดูเพิ่มเติม

b846

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 2500 THB
ดูเพิ่มเติม

b932

 • Bangkok
 • Elder Care
 • Live in, Full time
 • 18000 THB
ดูเพิ่มเติม

c076

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 9000 THB
ดูเพิ่มเติม

c146

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 8000 THB
ดูเพิ่มเติม

c164

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB
ดูเพิ่มเติม

c211

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB
ดูเพิ่มเติม

c297

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Full time
 • 12000 THB
ดูเพิ่มเติม

c323

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB
ดูเพิ่มเติม

c402

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB
ดูเพิ่มเติม