พี่เลี้ยงเด็กแบบพรีเมี่ยม

ให้เราจัดหาผู้ช่วยให้คุณ

step 1

แจ้งความต้องการ

step 1
step 1

สัมภาษณ์

step 1
step 1

ตกลงจ้างงาน

(ไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่ตกลงว่าจ้าง)

step 1
step 1

ชาระเงิน

Nationality
Salary
Work schedule
Location
Language
Skill
Code

A335

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Full time
 • 10000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

171 ยอดเข้าชม

A715

 • Bangkok
 • Maid Cook
 • Live out, Part time
 • 10000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

291 ยอดเข้าชม

a903

 • Bangkok
 • Nanny Maid
 • Live out, Full time
 • 18000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

890 ยอดเข้าชม

a935

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

381 ยอดเข้าชม

b171

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

2524 ยอดเข้าชม

B548

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1510 ยอดเข้าชม

b682

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Full time
 • 16000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1273 ยอดเข้าชม

b932

 • Bangkok
 • Nanny Maid
 • Live in, Full time
 • 18000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

2359 ยอดเข้าชม

c211

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

2327 ยอดเข้าชม

c223

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1499 ยอดเข้าชม

C237

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live in, Full time
 • 18000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

486 ยอดเข้าชม

c402

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1187 ยอดเข้าชม

c443

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 7000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

555 ยอดเข้าชม

c599

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 4000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1126 ยอดเข้าชม

c663

 • Bangkok
 • Maid Elder Care
 • Live in, Full time
 • 18000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

218 ยอดเข้าชม

C711

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 7000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1413 ยอดเข้าชม

c744

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

995 ยอดเข้าชม

c808

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

29 ยอดเข้าชม