พี่เลี้ยงเด็กแบบพรีเมี่ยม

ให้เราจัดหาผู้ช่วยให้คุณ

step 1

แจ้งความต้องการ

step 1
step 1

สัมภาษณ์

step 1
step 1

ตกลงจ้างงาน

(ไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่ตกลงว่าจ้าง)

step 1
step 1

ชาระเงิน

Nationality
Salary
Work schedule
Location
Language
Skill
Code

a502

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 2000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

355 ยอดเข้าชม

A103

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 7000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1406 ยอดเข้าชม

a903

 • Bangkok
 • Nanny Maid
 • Live out, Part time
 • 10000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1191 ยอดเข้าชม

B548

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

2068 ยอดเข้าชม

B633

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 7000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

721 ยอดเข้าชม

b682

 • Bangkok
 • Maid Cook
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1951 ยอดเข้าชม

c139

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live in, Full time
 • 15000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

510 ยอดเข้าชม

c309

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live in, Full time
 • 15000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

610 ยอดเข้าชม

c402

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1467 ยอดเข้าชม

c443

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 7000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

815 ยอดเข้าชม

C614

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1789 ยอดเข้าชม

c744

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1342 ยอดเข้าชม

c808

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

78 ยอดเข้าชม

c883

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 5000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1256 ยอดเข้าชม

c932

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

24 ยอดเข้าชม

c977

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 3000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

1055 ยอดเข้าชม

d018

 • Bangkok
 • Maid
 • Live out, Part time
 • 9000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

171 ยอดเข้าชม

D277

 • Bangkok
 • Maid Nanny
 • Live out, Part time
 • 6000 THB /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

765 ยอดเข้าชม