แพ็คเกจสำหรับท่องเที่ยว

Package 1 พี่เลี้ยงเด็ก 1,500 บาท / วัน
Package 2 คนขับรถ 1.800 บาท / วัน
Package 3 พี่เลี้ยงเด็ก และคนขับรถ 3,000 บาท / วัน
Package 4 พี่เลี้ยงเด็ก คนขับรถ และเช่ารถ 4,800 บาท / วัน

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าที่พักของลูกจ้าง ( 1 วัน คือ สามารถทำงานได้ 8-10 ชม. ต่อ วัน )

 

Our Service

บริการของเรา
คนขับรถ

คนขับรถ

more
บริการรายวัน

บริการรายวัน

more
พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

more
แม่บ้าน

แม่บ้าน

more

 

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

OnDemand Service?

อะยะซันคืออะไร?

 

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

 

Contact Us

ติดต่อเรา