แพ็คเกจสำหรับท่องเที่ยว

  • Package 1 - พี่เลี้ยงเด็ก - 1,500 บาท / วัน
  • Package 2 - คนขับรถ - 1,800 บาท / วัน
  • Package 3 - พี่เลี้ยงเด็ก และคนขับรถ - 3,000 บาท / วัน
  • Package 4 - พี่เลี้ยงเด็ก คนขับรถ และเช่ารถ - 4,800 บาท / วัน

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าที่พักของลูกจ้าง ( 1 วัน คือ สามารถทำงานได้ 8-10 ชม. ต่อ วัน )

รายละเอียดเพิ่มเติม - ติดต่อเรา