หลักสูตร อบอมพี่เลี้ยงเด็ก คอร์สเร่งรัดพิเศษ

 1. พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
 2. ผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก

ระยะเวลา

 • อบรมวันจันทร์-ศุกร์ รวม 5 วัน เวลา 9.00-17.00 น. รวม 40 ชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

 

 

 

 

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรของ Ayasan Premium ได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรมาตรฐานแกนหลักสำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health, Hygiene and Safety)

 1. การดูแลทำความสะอาดร่างกาย (วิธีการอาบน้ำ สระผม แปรงฟันที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ)
 2. โภชนาการสำหรับเด็ก (การเตรียมอาหารและนมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย เทคนิคในการให้นม การฝึกการทานนมจากขวด การเลิกทานนมขวด)
 3. การดูแลการรับประทาน การนอน และการขับถ่าย (การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย การใส่ผ้าอ้อมแบบต่างๆ การฝึก Toilet training)
 4. การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

หมวดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Development and Learning)

 1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี
 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย เทคนิคการร้องเพลงการเล่านิทานและคำคล้องจอง กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก)
 3. พฤติกรรมเด็ก (ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย)

หมวดที่ 3 โภชนาการสำหรับเด็ก

 1. อาหารสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 เดือน
 2. อาหารสำหรับเด็ก 6 เดือน – 1 ขวบ
 3. อาหารสำหรับเด็ก 1 ขวบ – 3 ขวบ

หมวดที่ 3 การเตรียมตัวสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ (How to be Professional Nanny)

 1. คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก
 2. จิตวิทยาการดูแลเด็กและจรรยาบรรณพี่เลี้ยงเด็ก
 3. ปัญหาต่างๆที่พี่เลี้ยงเด็กมักพบในการทำงานและวิธีการแก้ไข
 4. บุคลิกภาพ ภาษา และการสื่อสาร
 5. เทคนิคการทำงานกับผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็ก

ติดต่อ

02-714-2116

 

Our Service

บริการของเรา
Driver

Driver

more
1 Day Service

1 Day Service

more
Nanny

Nanny

more
Maid

Maid

more

 

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

OnDemand Service?

อะยะซันคืออะไร?

 

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

แอพพลิเคชั่นจัดหาแม่บ้าน

 

 

Contact Us

ติดต่อเรา