สอบถามเพิ่ม
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
@ayasan
ayasan_service
CODE : A202 Print
30y 57 kg. / 157 cm. Myanmar Bangkok
Position Maid / Nanny
Type Live Out : Part Time
Request Salary 18,000 THB
Experience 2 years for maid experience:Family from Israel
8 months for maid and nanny experience:Family from U.S.A
2 years for maid and nanny experience:Family from Portugal
1 year for maid experience:Family from Philippines
4 years for maid and nanny experience:Family from Thailand
1 year and half for maid and nanny experience:Family from France
Skill Cook Thai,Speak Little Thai,Speak Thai
Status Single
Remark
Work-permit is approved. Nanny experience: New born is OK Available Time - Monday to Friday, 9 am - 6 pm. She has a reference

Request interview form

แบบฟอร์มนัดสัมภาษณ์

Our Service

บริการของเรา
คนขับรถ

คนขับรถ

more
บริการรายวัน

บริการรายวัน

more
พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

more
แม่บ้าน

แม่บ้าน

more

 

 

OnDemand Service?

อะยะซันคืออะไร?