สอบถามเพิ่ม
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
@ayasan
ayasan_service
CODE : B304 Print
24y 60 kg. / 150 cm. Myanmar Bangkok
Position Maid
Type Live in : Full Time
Request Salary 18,000 THB
Experience 1 year for maid and nanny experience:Family from India
1 year and half for maid experience:Family from India
4 years for maid and nanny experience:Family from U.K
1 year for maid and nanny experience:Family from Turkey
Skill Cook Indian,Cook Little Thai,Cook Western,Speak English,Speak Hindi
Status Single
Remark
Work - permit is approved. Available time: Monday to Friday, from 9 am - 6 pm She has reference.

Request interview form

แบบฟอร์มนัดสัมภาษณ์

Our Service

บริการของเรา
คนขับรถ

คนขับรถ

more
บริการรายวัน

บริการรายวัน

more
พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

more
แม่บ้าน

แม่บ้าน

more

 

 

OnDemand Service?

อะยะซันคืออะไร?