สอบถามเพิ่ม
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
@ayasan
ayasan_service
CODE : c402 Print
43y 60 kg. / 155 cm. Myanmar Bangkok
Position Maid
Type Live Out : Part Time
Request Salary 6,000 THB
Experience 5 years and half for maid experience:Family from USA
1 year for maid and pet care experience:Family from France
1 year for maid and pet care experience:Family from South Korea
Skill Speak English,Speak Hindi,Speak Thai
Status Married
Remark
Work - permit is approved. Available time - Tuesday Thursday and Saturday, 8 am - 12 pm.

Request interview form

แบบฟอร์มนัดสัมภาษณ์

Our Service

บริการของเรา
คนขับรถ

คนขับรถ

more
บริการรายวัน

บริการรายวัน

more
พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

more
แม่บ้าน

แม่บ้าน

more

 

 

OnDemand Service?

อะยะซันคืออะไร?