93521659_2766195376823353_4795638771930365952_o

บริการกำจัดไวรัสโควิด-19

น้ำฆ่าเชื้อไวรัส Super Alkaline Ion Water

อะไรคือน้ำ Super Alkaline Ion Water?

จุลินทรีย์ไม่สามารถเติบโตในน้ำ Super Alkaline Ion Water ที่มี pH 12.5 ซึ่งมีความเป็นด่างสูง แบตทีเรียจะถูกกำจัดออกภายในระยะเวลา 30 วินาที แม้ว่า 99.9% ของส่วนผสมคือน้ำบริสุทธิ์ แต่มีสารชะล้างที่คล้ายคลึง แต่ดีกว่าสารชะล้างที่สังเคราะห์ขึ้นเอง

ทำไมต้องเลือกน้ำ Super Alkaline Ion Water?

  1. พลังขจัดสิ่งสกปรก สามารถใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆและช่วยขจัดกลิ่นออกจนหมด

  2. ประสิทธิภาพเยี่ยมยอด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆ บ้านเรือนต่างๆ สถานประกอบการต่างๆ ฯลฯ ต่างนิยมใช้

  3. ความปลอดภัยของน้ำ ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ(ไร้สี ไร้กลิ่น ไม่ทำให้ระคายเคือง ป้องการกันกัดกร่อนของสาร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม) ไม่ทำให้ผิวที่สัมผัสเกิดรอยแดงหรือระคายเคือง เนื่องจากน้ำอิออนิคพิเศษมีอิออนอิเล็กตรอนจำนวนมาก

รับรองโดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kitasato ประเทศญี่ปุ่น

 

We can offer

  1. Cleaning Certification
  2. Service Process Video
  3. Referral Discount

    Certification