icon-chat More Information
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
lineLogo @ayasan

insLogo ayasan_service +66-80-629-6734

4สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรนำมาไว้ในห้องนอน

Ayasan Service  มีสิ่งของมากมาย แต่จะมีบางสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรนำไปไว้ในห้องนอน
เพื่อช่วยให้การพักผ่อนของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรนำมาไว้ในห้องนอน

  1. สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้ หากมีสิ่งไหนที่เราไม่ได้งาน เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ฯลฯ ควรจัดการคัดแยกสิ่งของต่างๆ
    ให้เรียบร้อย แล้วนำไปไว้ในห้องเก็บของ นอกจากจะทำให้ห้องนั้นดูรกแล้ว ยังถือเป็นแหล่งสะสมฝุ่นอีกด้วย
  2. อาหารและขนม หากมีเศษอาหารหรือเศษขนมร่วงหล่น อาจส่งผลทำให้มีมด แมลงสาบเกิดขึ้นได้
  3. โต๊ะทำงาน เพื่อให้การพักผ่อนของเรานั้นเพียงพอและเต็มที่ที่สุด จึงไม่ควรจัดวางมุมโต๊ะทำงานไว้
    เพราะสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกเครียดหรือกังวลได้
  4. สัตว์เลี้ยง การนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนอนในห้อง อาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เรานอนหลับไม่สนิทได้
    เนื่องจากการส่งเสียงรวมไปปัจจัยอื่นๆ

นอกเหนือจากการจัดสิ่งของต่างๆ ในห้องนอนแล้ว การทำความสะอาดก็ถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้ห้องนอนของเรานั้นดูน่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้น

 

แชร์บทความนี้