แพ็คเกจสำหรับธุรกิจ

Startup

เริ่มต้น

1,860 บาท/เดือน

1 ถึง 3 ครั้ง / สัปดาห์

3 ชั่วโมง / วัน

 • วงเงินประกันครอบคลุม 10,000 Baht
 • ใบกำกับภาษี
 • แผนกบริการลูกค้า
 • ยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • มีผู้ดูแลถึงสถานที่
 • สามารถเปลี่ยนแม่บ้านได้

Basic

เริ่มต้น

6,600 บาท/เดือน

4 ถึง 6 ครั้ง / สัปดาห์

3 ชั่วโมง / วัน

 • วงเงินประกันครอบคลุม 20,000 Baht
 • ใบกำกับภาษี
 • แผนกบริการลูกค้า
 • ยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • มีผู้ดูแลถึงสถานที่
 • สามารถเปลี่ยนแม่บ้านได้

Premium

เริ่มต้น

17,400 บาท/เดือน

เต็มเวลา

8 ชั่วโมง / วัน

 • วงเงินประกันครอบคลุม 30,000 Baht
 • ใบกำกับภาษี
 • แผนกบริการลูกค้า
 • ยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
 • มีผู้ดูแลถึงสถานที่
 • สามารถเปลี่ยนแม่บ้านได้
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด

ลูกค้าของเรา